Welkom

Kernboodschap: ‘Niet de ziekte, maar de mens’

Wat is een Odensehuis?
Het Odensehuis is een ontmoetings -en informatiecentrum voor mensen met geheugenverlies en/of beginnende dementie. Opgezet door  enkele inwoners van Wageningen, die in hun leven te maken hebben met (de zorg voor) mensen met dementie. Het Odensehuis voorziet in de behoefte aan ontmoeting, activiteiten en  informatie, aan contact met lotgenoten, aan perspectief zodat mensen met geheugenverlies en dementie zo lang mogelijk normaal en actief kunnen deelnemen aan de samenleving en zich gesteund door anderen bij het omgaan met de ziekte.

Inmiddels zijn op 14 plaatsen in Nederland Odensehuizen opgestart. Zie voor meer informatie over de andere Odensehuizen:  www.odensehuizen.nl

Waarom een Odensehuis?

Veel mensen die te horen krijgen dat zij een vorm van dementie hebben, zijn nog lang niet zorgbehoevend en komen dus ook niet in aanmerking voor professionele zorg. Bij de diagnose “dementie” stort hun wereld in elkaar en moeten zij zelf maar zien de confronterende boodschap te verwerken. Er zijn nauwelijks plekken waar zij samen en/of alleen terecht kunnen met hun vragen en behoeften. Voor deze mensen en hun familie, vrienden en kennissen is het Odensehuis bedoeld.

Openingstijden en adres: U bent van harte welkom op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 – 17.00 uur. U vindt het Odensehuis aan de Hesselink van Suchtelenweg 6B (in het gebouw de Hooghe Stee, het voormalige Landmeetkunde gebouw van de Landbouwuniversiteit).

Meer informatie: Voor een uitgebreid verslag over de ontwikkeling en van het Odensehuis in het afgelopen jaar, verwijzen we naar het Jaardocument 2015 (klik op de link voor het document:  JAARVERSLAG 2015 LB def

 

Comments are closed.

Agenda maand maart

I

In de agenda voor de maand maart tref je de activiteiten die voor de komende weken gepland staan. Klik op de link voor het downloaden van het overzicht Agenda maart 2017

Aandacht voor de lessen van Marianne Pagter waarin een ieder die zegt niet te kunnen dansen weer in beweging komt, prikkelen van het creatieve brein tijdens de creatieve lessen, samen op naar het Gemeentelijk museum in Arnhem, naar de film. We sluiten de maand af door bij Happietaria te gaan eten.  Veel plezier in maart..