Welkom

Kernboodschap: ‘Niet de ziekte, maar de mens’

Wat is een Odensehuis?
Het Odensehuis is een ontmoetings -en informatiecentrum voor mensen met geheugenverlies en/of beginnende dementie. Opgezet door  enkele inwoners van Wageningen, die in hun leven te maken hebben met (de zorg voor) mensen met dementie. Het Odensehuis voorziet in de behoefte aan ontmoeting, activiteiten en  informatie, aan contact met lotgenoten, aan perspectief zodat mensen met geheugenverlies en dementie zo lang mogelijk normaal en actief kunnen deelnemen aan de samenleving en zich gesteund door anderen bij het omgaan met de ziekte.

Inmiddels zijn op 14 plaatsen in Nederland Odensehuizen opgestart.

Waarom een Odensehuis?

Veel mensen die te horen krijgen dat zij een vorm van dementie hebben, zijn nog lang niet zorgbehoevend en komen dus ook niet in aanmerking voor professionele zorg. Bij de diagnose “dementie” stort hun wereld in elkaar en moeten zij zelf maar zien de confronterende boodschap te verwerken. Er zijn nauwelijks plekken waar zij samen en/of alleen terecht kunnen met hun vragen en behoeften. Voor deze mensen en hun familie, vrienden en kennissen is het Odensehuis bedoeld.

Openingstijden en adres: U bent van harte welkom op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 – 17.00 uur. U vindt het Odensehuis aan de Hesselink van Suchtelenweg 6B (in het gebouw de Hooghe Stee, het voormalige Landmeetkunde gebouw van de Landbouwuniversiteit).

Meer informatie: Voor een uitgebreid verslag over de ontwikkeling en van het Odensehuis in het afgelopen jaar, verwijzen we naar het Jaardocument 2015 (klik op de link voor het document:  JAARVERSLAG 2015 LB def

 

Comments are closed.

Zondagmiddag 4 december geen inloop

In tegenstelling tot wat er op de homepagina van onze website vermeld staat, is er vanmiddag geen inloop.
De zondagmiddag inloop is verplaats naar de 4e zondag van de maand (m.u.v. 1e kerstdag).
We nodigen een ieder die wil komen kennis maken uit ons te komen bezoeken. Dit kan vanaf 2017 op de maandag t/m donderdagen van 10.00-16.00 uur.