Het Odensehuis tijdelijk naar THUIS.

Vanaf 11 maart verhuist het Odensehuis tijdelijk naar THUIS, Stationsstraat 32, Wageningen. Het Odensehuis wordt in die tijd verbouwd en uitgebreid. Het programma vindt in die tijd ook bij THUIS plaats, behalve als het anders in de agenda staat. Begin april, op een nog vast te stellen datum, gaan we terug naar onze eigen locatie. Houd website en agenda in de gaten voor de meest actuele informatie.

Op 15 maart zijn wij bij het Odensehuis Doorwerth te gast.

Op 18 maart hebben we een uitje naar Blauwe Kamer

 Niet de ziekte, maar de mens’

Wat is een Odensehuis?
Het Odensehuis is een ontmoetings -en informatiecentrum voor mensen met geheugenverlies en/of beginnende dementie. Opgezet door  enkele inwoners van Wageningen, die in hun leven te maken hebben met (de zorg voor) mensen met dementie. Het Odensehuis voorziet in de behoefte van mensen met dementie en hun naasten aan ontmoeting, activiteiten en ondersteuning.  Inmiddels telt Nederland 18 Odensehuizen. Zie voor meer informatie over de andere Odensehuizen: www.odensehuizen.nl

Voor een uitgebreid verslag over de ontwikkelingen van het Odensehuis in het jaar 2016, verwijzen we naar het Jaardocument 2016 (klik op de link voor het document:  JaarverslagOdhWag 2016.

Via deze link vindt u de Privacyverklaring Stichting Odensehuis Gelderland

Comments are closed.

Infobrief Februari

Hieronder kunt u de meest recente infobrief van het Odensehuis downloaden met daarin onder andere informatie over onze tijdelijke verhuizing.