Welkom

Kernboodschap: ‘Niet de ziekte, maar de mens’

Wat is een Odensehuis?
Het Odensehuis is een ontmoetings -en informatiecentrum voor mensen met geheugenverlies en/of beginnende dementie. Opgezet door  enkele inwoners van Wageningen, die in hun leven te maken hebben met (de zorg voor) mensen met dementie. Het Odensehuis voorziet in de behoefte aan ontmoeting, activiteiten en  informatie, aan contact met lotgenoten, aan perspectief zodat mensen met geheugenverlies en dementie zo lang mogelijk normaal en actief kunnen deelnemen aan de samenleving en zich gesteund door anderen bij het omgaan met de ziekte.

Inmiddels zijn op 14 plaatsen in Nederland Odensehuizen opgestart. Zie voor meer informatie over de andere Odensehuizen:  www.odensehuizen.nl

Waarom een Odensehuis?

Veel mensen die te horen krijgen dat zij een vorm van dementie hebben, zijn nog lang niet zorgbehoevend en komen dus ook niet in aanmerking voor professionele zorg. Bij de diagnose “dementie” stort hun wereld in elkaar en moeten zij zelf maar zien de confronterende boodschap te verwerken. Er zijn nauwelijks plekken waar zij samen en/of alleen terecht kunnen met hun vragen en behoeften. Voor deze mensen en hun familie, vrienden en kennissen is het Odensehuis bedoeld.

Openingstijden en adres: U bent van harte welkom op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 – 17.00 uur. U vindt het Odensehuis aan de Hesselink van Suchtelenweg 6B (in het gebouw de Hooghe Stee, het voormalige Landmeetkunde gebouw van de Landbouwuniversiteit).

Meer informatie: Voor een uitgebreid verslag over de ontwikkelingen van het Odensehuis in het jaar 2016, verwijzen we naar het Jaardocument 2016 (klik op de link voor het document:  JaarverslagOdhWag 2016

 

Comments are closed.

Dagelijks leven met dementie

Op de website van de Tao of Care :

https://www.dementieweb.nl/dementie-wat-is-het/de-toekomst, las ik het onderstaande tekst die ik graag hier wil delen….

Dagelijks leven met dementie

Het is belangrijk om de toekomst die je had kunnen hebben los te laten. Het leven dat je had gehad als je niet vergeetachtig was geworden, als je alles nog zelfstandig kon doen, of als de mensen om je heen je beter zouden begrijpen. Het leven dat had plaatsgevonden als je nooit die diagnose had gekregen.

Wensen dat de dingen anders waren en jezelf je fouten kwalijk nemen verandert niets aan de situatie waarin je je nu bevindt. Het is gebeurd, en dit is waar je nu bent. Daar is niks mis mee. Er is niks mis met jou.

Je leven is niet voorbij – het gaat er alleen anders uitzien.

En anders betekent niet persé slecht. Het betekent alleen dat je creatiever zal moeten worden in de manier waarop je voor jezelf zorgt. Het betekent dat je ietwat andere manieren moet vinden om je te verhouden tot de wereld en de mensen om je heen. En soms betekent het dat je nieuwe, sterke kanten van jezelf ontdekt. Sterke kanten die als een anker worden en die nieuwe deuren openen. Deuren naar nieuwe bevliegingen en vriendschappen en verbonden. Deuren die je terug doen kijken en glimlachen, omdat je de weerbarstigheid van het leven onderschatte – omdat je je eigen veerkracht onderschatte.

Je kan niet teruggaan in de tijd en het verleden veranderen, maar je kan wel bepalen hoe je vandaag leeft. Jouw verhaal is nog niet af; er zijn altijd manieren om je tijd hier betekenisvol en de moeite waard te maken.

Het Odensehuis is er om samen met de tijd van mensen met dementie en hun naasten tijd van betekenis te laten zijn.