UItnodiging Werkconferentie 20 april

Voor wie? Voor een ieder die vanuit privé en/of werk betrokken en geïnteresseerd is in de ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten in de regio Wageningen en omgeving.

In het kader van ons 5 jarig jubileum organiseren we samen met onze netwerkpartners een werkconferentie. Aan de hand van inspirerende verhalen van mensen uit de praktijk, lokaal bestuur en landelijke kennisinstituten voeren we het gesprek met u- mensen met dementie, naasten, professionals, beleidsmakers, vrijwilligers, belangenbehartigers en bestuurders.  We kijken samen wat er nodig is om een leven met dementie, mét de uitdagingen en dilemma’s waarmee het gepaard gaat, vorm te geven. We nodigen u van harte uit om aan deze werkconferentie deel te nemen en zien uit naar uw komst!’

Belangstelling? Meld u dan aan door een mail te sturen naar post@odensehuisgelderland.nl.

Kosten deelname bedragen € 35,- voor professionals (incl lunch). Anderen kunnen gratis deelnemen. Uiterste inschrijfdatum voor de werkconferentie is 18 april.

Meer informatie bel: 0643890432

Het programma van de werkconferentie kunt u downloaden door op de link hiernaast te klikken : Programma-werkconferentie-20-april-2018-website (2)

 


Niet de ziekte, maar de mens’

Wat is een Odensehuis?
Het Odensehuis is een ontmoetings -en informatiecentrum voor mensen met geheugenverlies en/of beginnende dementie. Opgezet door  enkele inwoners van Wageningen, die in hun leven te maken hebben met (de zorg voor) mensen met dementie. Het Odensehuis voorziet in de behoefte van mensen met dementie en hun naasten.

Inmiddels telt Nederland 20 Odensehuizen. Zie voor meer informatie over de andere Odensehuizen:  www.odensehuizen.nl

Waarom een Odensehuis?

Veel mensen die te horen krijgen dat zij een vorm van dementie hebben, zijn nog lang niet zorgbehoevend en komen dus ook niet in aanmerking voor professionele zorg. Bij de diagnose “dementie” stort hun wereld in elkaar en moeten zij zelf maar zien hoe ze de confronterende boodschap verwerken. Er zijn nauwelijks plekken waar zij samen en/of alleen terecht kunnen met hun vragen en behoeften. Voor deze mensen en hun familie, vrienden en kennissen is het Odensehuis bedoeld.

Openingstijden en adres: U bent van harte welkom op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 – 17.00 uur. U vindt het Odensehuis aan de Hesselink van Suchtelenweg 6B (in het gebouw de Hooghe Stee, het voormalige Landmeetkunde gebouw van de Landbouwuniversiteit).

Meer informatie: Voor een uitgebreid verslag over de ontwikkelingen van het Odensehuis in het jaar 2016, verwijzen we naar het Jaardocument 2016 (klik op de link voor het document:  JaarverslagOdhWag 2016

Comments are closed.

Agenda maand april

Hieronder staat de agenda voor de maand april. Je kunt die inzien door op de link te klikken. Agenda activiteiten APRIL