Het Odensehuis

 Niet de ziekte, maar de mens’

Wat is een Odensehuis?
Het Odensehuis is een ontmoetings -en informatiecentrum voor mensen met geheugenverlies en/of beginnende dementie. Opgezet door  enkele inwoners van Wageningen, die in hun leven te maken hebben met (de zorg voor) mensen met dementie. Het Odensehuis voorziet in de behoefte van mensen met dementie en hun naasten aan ontmoeting, activiteiten en ondersteuning.  Inmiddels telt Nederland 18 Odensehuizen. Zie voor meer informatie over de andere Odensehuizen: www.odensehuizen.nl

Openingstijden: U bent van harte welkom op maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 17.00 uur. Adres: U vindt het Odensehuis aan de Hesselink van Suchtelenweg 6B in Wageningen (in het gebouw de Hooghe Stee, het voormalige Landmeetkunde gebouw van de Landbouwuniversiteit).

Voor een uitgebreid verslag over de ontwikkelingen van het Odensehuis in het jaar 2016, verwijzen we naar het Jaardocument 2016 (klik op de link voor het document:  JaarverslagOdhWag 2016.

Via deze link vindt u de Privacyverklaring Stichting Odensehuis Gelderland

Comments are closed.

Agenda maand december

Hieronder vindt u de Agenda voor de maand DECEMBER  met daarin verschillende feestelijke activiteiten. Zo vieren we op 5 december Sinterklaas met de deelnemers van die dag.

Iedereen is van harte welkom op zondagmiddag 9 december als er een optreden is in het kader van Burendag.

Op 21 december vindt de jaarlijkse kerstviering plaats.

Van 24 december tot en met 1 januari zijn wij gesloten. Woensdag 2 januari is het Odensehuis weer open.